Vår historie.

image1341Fædrelandsvennen 19760001

Det Rosa Huset, Torvgaten 1

image1120Det Rosa Huset i Torvgata ble bygget i andre halvdel av 1860 årene av T. Espeland. Det er bygget i sveitserstil og bærer selvsagt fargen rosa som er en typisk farge for hus i denne stilarten. På et senere tidspunkt solgte T. Espeland huset til Braarvik. Det var på den tiden mineralvannsfabrikk, dropsfabrikk og bakeri i huset. Senere har andre bransjer også  hatt sitt tilhold i huset. Tidlig på 1980 tallet kjøpte Per Hall huset av fru Braarvig. Huset ble da totalrestaurert med god hjelp av bl.a arkitekt Tore Drange. I November 1982 ble huset ”gjenåpnet” i nyoppusset stand. Huset har i dag over 800msalgsareale som ligger fint til hovedsakelig på gateplan.

(Se faksimile fra Agderposten 1 november 1982)

 

 

Det Gamle politikammeret, Nedre Tyholmsvei 2

image1341Går man forbi Christian Poppes plass,  finner man innerst i Pollen Det Gamle Politikammer, et okergult hus med restaurant i 1 etasje. Deler av dette huset er trolig fra 1658, men hoveddelen ble bygd i 1710. Panelet og listverket er fra den første halvdelen av 1700-tallet, Døren er fra ca 1780-1800 og vinduene fra 1860-70. Det hørte flere uthus, sjøboder og pakkboder til huset. Disse er for lengst revet. Store deler av bygningen hviler på flåter som ble trykket ned til fast grunn, og det er målt at disse ligger ned til 10 meters dyp. Legg merke til ”kragen” som utgjør 2. etasjen i bygget. På grunn av plassmangel for bygging ble alle muligheter for utnyttelse av arealet brukt. Byggeskikk i barokk stil på kontinentet inspirerte til slike typer ”pynt”, og dette utgjør et betydelig tillegg i antall kvadratmeter flate.  Dermed ble det mer beboelsesareal i andre etasje. Huset var bebodd av to av Arendals borgerslekter i 200 år. Huset ble solgt til kommunen etter 1877 og ble brukt som politikammer i Arendal frem til 1941.

Vårt firma Per Hall AS restaurerte huset i 1976 og leide det av Arendal kommune frem til 1999 da vi fikk kjøpt det av kommunen.

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...